Latest posts

Blog categories

OSTRÓW ROCK FESTIVAL 2024

?? 11 zespołów z całego świata (USA, Polska, Niemcy, Szwecja, Anglia, Kanada, Izrael, Islandia).
2 dni festiwalowe i mnóstwo dodatkowych atrakcji, to Ostrów Rock Festival jakiego dotąd nie było!
Będzie to czwarta edycja ostrowskiego festiwalu, który tradycyjnie w połowie wakacji, ściąga fanów dobrej muzyki z Polski i całej Europy.
Do atutów malowniczo położonego obiektu festiwalowego nad zalewem Piaski Szczygliczka, w Ostrowie Wielkopolskim, znów zaliczymy line up festiwalu.
W jednym miejscu podczas dwóch dni festiwalowych zobaczymy i usłyszymy kilka legendarnych już zespołów, kilka natomiast zagra w Polsce po raz pierwszy, kontynuując historię polskich debiutów, poprzez występy na Ostrów Rock Festival właśnie.
Z ogromną starannością dobierany skład festiwalu, powinien zadowolić najbardziej wybrednych koneserów dobrego rocka, a takie znakomitości jak Pain Of Salvation, Vintage Caravan, Galahad, Zero Hour, z wszystkimi pozostałymi zespołami line upu, są tego gwarantem.
Różnorodny Ostrów Rock Festival w edycji 2024 Serdecznie Zaprasza - Musisz tam być!
Sobota 27.07.2024:
PAIN OF SALVATION - KARCIUS - ZERO HOUR - ACUTE MIND - OBSIDIAN TIDE - DISPELLED REALITY
Niedziela 28.07.2024:
VINTAGE CARAVAN - GALAHAD - PHILOSOPHOBIA - BELIEVE - ATAN
?? 11 bands from all over the world (USA, Poland, Germany, Sweden, England, Canada, Israel, Iceland).
With 2 festival days and lots of additional attractions, this is Ostrów Rock Festival like never before!
This will be the fourth edition of the Ostrów Festival, which traditionally attracts fans of good music from Poland and all over Europe in the middle of summer.
One of the advantages of the picturesquely located festival venue on the Piaski Szczygliczka reservoir in Ostrów Wielkopolski is the line-up of the festival.
During the two days of the festival, we will see and hear several legendary bands in one place, while some will play in Poland for the first time, continuing the history of Polish debuts through their performances at the Ostrów Rock Festival.
The carefully selected line-up of the festival should satisfy the most demanding connoisseurs of good rock, and such greats as Pain Of Salvation, Vintage Caravan, Galahad, Zero Hour, with all the other bands in the line-up, are a guarantee of that.
The diverse Ostrów Rock Festival in the 2024 edition cordially invites you - you have to be there!
Saturday 27.07.2024:
PAIN OF SALVATION - KARCIUS - ZERO HOUR - ACUTE MIND - OBSIDIAN TIDE - DISPELLED REALITY
Sunday 28.07.2024:
VINTAGE CARAVAN - GALAHAD - PHILOSOPHOBIA - BELIEVE - ATAN
Posted in: News

Leave a comment