Sklep i regulamin sklepu

Prog Metal Rock Promotion – Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: progmetalrock.pl

Zajmujemy się wsparciem i promocją zespołów, z kręgu prog metal rock.

Internetowy sklep Prog Metal Rock Promotion, prowadzony jest przez firmę Robert Wojcieszak KDDP, mieszczącą się w Zacharzewie przy ulicy Polnej 4. Dane firmy: NIP 622-180-94-53, REGON 250806028.

Tel. kontaktowy +48 502 739 729, E-mail: shop@progmetalrock.pl

1.

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.progmetalrock.pl

2.

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez dodanie do koszyka produktu, następnie Kupujący/Zamawiający postępuje zgodnie z wytycznymi formularza, by ostatecznie potwierdzić zakup i opłacić złożone zamówienie przelewem. Płatności realizowane są dzięki platformie przelewy24.

3.

Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, Kupujący/Zamawiający otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz produktów zamówionych przez Kupującego/Zamawiającego, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób dostawy. Jeśli zdarzy się, że czas realizacji z różnych powodów może się wydłużyć, wówczas Kupujący/Zamawiający niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i zostanie wypracowane wspólne stanowisko co do dalszej realizacji złożonego zamówienia.

4.

Zamówione/kupione produkty wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Termin otrzymania przesyłki, w różnych okresach roku, może ulegać wydłużeniu. Uzależnione to jest od obciążeń Poczty i firm kurierskich. Na wydlużenie terminu realizacji mogą mieć też wpływ, czynniki niezależne (np pandemia…).

5.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych produktów doliczany jest koszt dostawy (Poczta Polska, firma kurierska) zależny od wybranego sposobu dostawy. Cena podana przy każdym produkcie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie i rotowania nimi.

6.

Kupujący/Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

– przelew bankowy (obsługiwany przez przelewy24h)

– paypal

Na zakupiony towar, na życzenie Kupującego/Zamawiającego, wystawiamy fakturę vat.

7.

W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Kupujący/Zamawiający, znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie poinformować sklep telefonicznie lub mailowo. Towar zostanie wymieniony na nowy, jeśli nadal będzie na stanie magazynu. W przypadku braku możliwości wymiany wadliwego towaru na nowy, sklep zawsze dąży do porozumienia i korzystnego dla Kupującego/Zamawiającego sposobu rozliczenia.

8.

W przypadku gdy Kupujący/Zamawiający nie odbierze przesyłki wysłanej zgodnie ze złożonym zamówieniem i przesyłka wróci do sklepu Prog Metal Rock, kolejne jej wysłanie nastąpi po opłaceniu dodatkowych kosztów wysyłki. Ponadto konto takiego Zamawiającego/Kupującego zostanie zablokowane. Aktualnie na stronie sklepu Prog Metal Rock, nie ma możliwości zakupów za pobraniem.

9.

Odstąpienie od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani w żaden inny sposób naruszony. Produkt powinien być zwracany w nienaruszonym, oryginalnym stanie. Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane. Towar noszący cechy naruszenia zostanie odesłany do Klienta na jego koszt. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy pocztą elektroniczną na adres shop@progmetalrock.pl. Należy w mailu wyraźnie przedstawić informację o odstąpieniu od umowy. Akceptujemy również informacje przekazane telefonicznie (+48 502 739 729). Odwrotnie potwierdzimy przyjęcie informacji. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji, o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa rzeczy/towaru, od którego zakupu Państwo odstąpiliście.

Produkt, który zostaje zwracany, należy odesłać lub przekazać niezwłocznie do Prog Metal Rock Promotion Robert Wojcieszak KDDP na adres: ul. Polna 4, 63-400 Zacharzew, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest uważany za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi odstępujący od umowy.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych sprzedażą albo ich części. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy zwracany przedmiot/towar nie jest zwracany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposoby zapłaty w sklepie Prog Metal Rock Promotion, to przelew na konto poprzez serwis przelewy24 lub paypal.

11.

Reklamacje. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku Produktów opisanych, jako używane bądź niepełnowartościowe, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem zawartym na stronie Sklepu Internetowego Prog Metal Rock Promotion. W przypadku Produktów oznaczonych na stronach sklepu internetowego, jako używane bądź niepełnowartościowe, przy których znajduje się dokładny opis produktów wraz z opisem wad tych produktów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 557 § 1 kodeksu cywilnego.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Prog Metal Rock Promotion, ul. Polna 4, 63-400 Zacharzew lub mailowo na adres shop@progmetalrock.pl

W opisie reklamacji należy przedstawić informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia ewentualnej wady, żądania/propozycji sposobu rozwiązania reklamacji. Należy również podać wszelkie dane kontaktowe reklamującego, ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Polna 4, 63-400 Zacharzew. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.